info@woup.se

Projekt

Cirkuläritet

WOUP upcyklar trä! 

Vårt mål är att minimera träindustrins miljöbelastning genom att förädla biflöden av trä till nya produkter. Vår idé är att skapa älskvärda objekt och miljöer, både inomhus och utomhus.

Omställningen till en hållbar och cirkulär ekonomi är nödvändig och spänner över nya produkter, material, processer och affärsmodeller. Woup arbetar just nu på flera fronter för att utveckla vårt erbjudande till framtida partners.