info@woup.se

info@woup.se

info@woup.se

info@woup.se

Projektbeskrivning

Inom projektet designar och produktutvecklar WOUP möbler tillverkade av upcyklad träråvara. Tester genomförs på RISE testbädd för möbelprovning för att säkerställa att våra utvecklade möbler uppfyller branschens kvalitetskrav. Målet är att möblerna deklareras och blir möbelfaktamärkta och därmed uppfyller kraven inom kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.